Sports of Chonburi Province

 
วันศุกร์, 02 November 2561 14:28

เปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ขอรับทุนการศึกษาประจำการศึกษา 2562

Rate this item
(0 votes)

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  เปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ขอรับทุนการศึกษาประจำการศึกษา 2562   จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย    โดยผู้ขอรับทุนฯ ต้องมีผลงานได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ , กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาคนพิการแห่งชาติ อย่างน้อย 2 ปีล่าสุด และต้องมีผลการเรียน ตามเกณฑ์ที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  กำหนด                                   

ติดต่อขอรับใบสมัคร และระเบียบการ ได้ที่ สำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 12 ธันวาคม 2561

Download เอกสาร PDF ไฟล์เอกสารได้ที่นี่

Read 530 times Last modified on วันศุกร์, 02 November 2561 14:34
« March 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31