Sports of Chonburi Province

 
วันศุกร์, 02 November 2561 14:28

เปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ขอรับทุนการศึกษาประจำการศึกษา 2562

Rate this item
(0 votes)

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  เปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ขอรับทุนการศึกษาประจำการศึกษา 2562   จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย    โดยผู้ขอรับทุนฯ ต้องมีผลงานได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ , กีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาคนพิการแห่งชาติ อย่างน้อย 2 ปีล่าสุด และต้องมีผลการเรียน ตามเกณฑ์ที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  กำหนด                                   

ติดต่อขอรับใบสมัคร และระเบียบการ ได้ที่ สำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 12 ธันวาคม 2561

Download เอกสาร PDF ไฟล์เอกสารได้ที่นี่

Read 443 times Last modified on วันศุกร์, 02 November 2561 14:34
« January 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31