Sports of Chonburi Province

 
วันพุธ, 15 November 2560 16:14

ขอให้ยื่นเอกสารการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี (จัดตั้งชมรมกีฬา) ภายในวันที่ 30 พย 2560

Rate this item
(0 votes)

ขอให้ยื่นเอกสารการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี (จัดตั้งชมรมกีฬา) ภายในวันที่ 30 พย 2560

ตามข้อบังคับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน ได้โปรดยื่นเอกสารการสมัครเป็นสมาชิก สมาคมฯ ประจำปี 2560 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

จึงขอประชาสัมพันธ์มา ณ โอกาสนี้

 

Read 409 times Last modified on วันพุธ, 15 November 2560 16:21
« October 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31